Udruženje Lubussa sa sjedištem u Ljubuškom, ul. Nikole Kordića 13, upisuje se u Registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke  (broj: 03-03-05-62/18) na datum 2. veljače 2018. godine, pod registarskim brojem 847/18, knjiga IV, strana 60.

Udruženje je nastalo s nekoliko temeljnih ciljeva:

  • Promicanje, zaštita i vrednovanje kulturno-povijesne baštine BiH,
  • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova,
  • Poticanje na što bolju zaštitu, popravke, konzervaciju, restauraciju i restituciju spomenika i drugih povijesnih vrijednosti,
  • Sustavno praćenje stanja kulturnih dobara i osiguravanje zaštite od svakog ugrožavanja tih dobara ili njihovih spomeničkih svojstava, kao i svake druge protupravne ili neovlaštene uporabe,
  • Turistička promicanja kulturno-povijesne baštine BiH.

Udruženje trenutno baštini i upravlja sa bogatom opremom i kostimima srednjovjekovne garde „herceg Stjepana“. Navedena oprema kao i sama ideja osnutka udruge Lubussa proizlazi iz projekta Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ kojeg financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013.  Vrijednost projektne aktivnosti „Nabava opreme i kostima za povijesnu „Gardu herceg Stjepana“ iznosi 10.000,00 EUR, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 466.933,55 EUR. Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora). Projekt je proveden u razdoblju od 2015. – 2017. god., nakon čega je realizirana ideja osnivanja udruge Lubussa.

Garda koja se sastoji od 10 kostimiranih i naoružanih momaka ima određene potvrde autentičnosti i to zahvaljujući relevantnoj literaturi kao i vizualizaciji opreme i kostima u analognim muzejskim zbirkama (Dubrovnik, Konavle; Kotor, Sarajevo-Zemaljski muzej). Nabavkom opreme koja ima za cilj oživjeti povijest 15. st. i života u Hercegovini, ostvariti će se i određeni vizualno edukativni momenti. Tome svakako doprinosi i mješovitost garde, u kojoj se nalaze vitezovi, streličari, pješaci i barjaktari. Za potrebe ovakve garde naručena je i sljedeća oprema: Kratke hlače: 10 komada; Srednjovjekovne vunene hlače: 10 komada; Gotičke kožne cipele: 10 komada; Jednostavna pamučna tunika: 10 komada; Laneni gambeson: 10 komada; Srednjovjekovni kožni remen: 10 komada; Gotička kaciga: 2 komada; Srednjovjekovna kaciga: 2 komada; Pokrivač za glacu-coif: 3 komada; Vuneni pokrivač za glavu: 1 komad; Potpuni srednjovjekovni oklop: 2 komada; Kožna torba: 2 komada; Prsni oklop: 3 komada; Futorola za mač: 5 komada; Mač: 5 komada; Sjekira s futrolom: 2 komada; Zastava: 1 komada; Srednjovjekovni luk: 4 komada; Strijela: 30 komada; Futorola za strijelu: 2 komada; Štit: 2 komada; Srednjovjekovne rukavice: 4 komada;